Pertandingan Masakan Rimba

Petang tadi telah diadakan satu aktiviti oleh pasukan pengakap sekolah. Aktiviti tersebut adalah Pertandingan Masakan Rimba yang dipertandingkan mengikut kumpulan-kumpulan yang terdapat di dalam pasukan pengakap. Berikut merupakan paparan aktiviti tersebut.

Proses penyediaan bahan mentah / makanan

Proses memasak makanan

Lain-lain