Pautan Soal Selidik Guru: CEFR 2018

Salam sejahtera,

Di sini disertakan pautan soal selidikĀ CEFR 2018 yang perlu dijawab oleh Guru Prasekolah, Guru BI Tahun 1, Guru BI Tahun 2, Guru BI Tingkatan 1 dan Guru BI Tingkatan 2. Ianya adalah berkenaan implimentasi kurikulum CEFR yang digunapakai bermula pada tahun ini.

Pautan ini akan ditutup pada 31 Mac 2018. Sekian, terima kasih.